Päätöksenteko

Pelastuslaitoksen päätöksenteossa noudatetaan Kajaanin kaupungin hallintosääntöä sekä Kainuun pelastuslautakunnan johtosääntöä.

 

Pelastusjohtajan viranhaltijapäätökset on luettavissa täältä

 

Pelastuspäällikön viranhaltijapäätökset on luettavissa täältä

 

Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen toiminnasta pelastuslautakunnalle.  Pelastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia ja valvoa pelastuslaitosta koskevien ohjeiden, määräysten ja sopimusten noudattamista.