Kirjaudu

 

29.8.2018

 

Kainuun pelastuslaitos myy käytöstä poistettua tavaraa huutokauppaperiaatteella!  Katso tarkemmat kohteet osoitteesta  www.kiertonet.fi

 

22.8.2018

 

Kainuun pelastuslaitos on tehnyt kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 92 §:ään perustuvan päätöksen, jolla sallitaan ns. venetsialaisviikonlopun yksityinen ilotulitus ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilotulitusilmoitusta.

 

Lupa on voimassa 25.8.2018 klo 18:00 - 24:00 välisen ajan.

 

Päätös koskee koko Kainuun pelastustoimen aluetta seuraavin poikkeuksin:

Päätös on voimassa vain taajama-alueen ulkopuolella.

Taajama-alueilla ei saa suorittaa ilotulitusta ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ja pelastusviranomaisen päätöstä.

 

Päätös ei koske lentokentästä johtuen Kajaanin kaupungin Paltaniemen ja Kirkkoahon kaupungin osan aluetta.

 

Metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden ampuminen on kielletty.

 

Päätökseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä päivystävään palomestariin puhelinnumero 044 7100 912.

 

Muistakaa suojalasit ja turvallinen ilotulitteiden ampuminen. 

Hyvää ja turvallista venetsialaisviikonloppua kaikille!

 

2.6.2018 klo:13:00

Kainuun pelastuslaitos tiedottaa

Kainuun maakunnan alueella on kohonnut metsäpaloindeksi 5,6 ja ennusteen mukaan se kohoaa tulevan illan kuluessa 5,7 ja jatkuu samansuuruisena seuraavat kolme vuorokautta. Indeksin maksimiarvo on 6,0. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että metsät ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri.

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta. Säännöksen tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksista valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin seurauksena. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

Kainuun pelastuslaitos kieltää edellä mainituin lain ja seikkojen perusteella avotulen teon mukaan lukien kulotukset Kainuun maakunnan alueella.

Lisäksi pelastuslaitos tuo esille pelastuslain 14 §:n mukaisesta toiminnanharjoittajien velvoitteesta osaltaan ehkäistä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Tämä koskee pelastuslain 14 §:n 2 momentin mukaan myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa kuten metsässä tehtävää metsätyötä (esim. laikutus), josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Jos tällaista metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.

Kielto astuu voimaan 29.5.2018 klo:16.30 ja on voimassa 5.6.2018 klo:16.30 saakka, jollei kieltoa erikseen pureta pelastusviranomaisten toimesta.

Kainuun pelastuslaitos

 

 

29.5.2018 klo:16.30

Kainuun pelastuslaitos tiedottaa

Kainuun maakunnan alueella on kohonnut metsäpaloindeksi 5,5 ja ennusteen mukaan se kohoaa tulevan illan kuluessa yli 5,6 ja lähivuorokausien kuluessa se kohoaa 5,7. Indeksin maksimiarvo on 6,0. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että metsät ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri.

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta. Säännöksen tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksista valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin seurauksena. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

Kainuun pelastuslaitos kieltää edellä mainituin lain ja seikkojen perusteella avotulen teon mukaan lukien kulotukset Kainuun maakunnan alueella.

Lisäksi pelastuslaitos tuo esille pelastuslain 14 §:n mukaisesta toiminnanharjoittajien velvoitteesta osaltaan ehkäistä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Tämä koskee pelastuslain 14 §:n 2 momentin mukaan myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa kuten metsässä tehtävää metsätyötä (esim. laikutus), josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Jos tällaista metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.

Kielto astuu voimaan 29.5.2018 klo:16.30 ja on voimassa 2.6.2018 klo:16.30 saakka, jollei kieltoa erikseen pureta pelastusviranomaisten toimesta.

Kainuun pelastuslaitos

 

 

 

9.3.2018

OMAVALVONTATIEDOTE 2018

Kainuun pelastuslaitos on aloittanut vuosittaisen pienkiinteistöjen omavalvonnan. Omavalvonnalla tarkoitetaan asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten omatoimista palotarkastusta, jonka kiinteistön omistaja tai haltija suorittaa. Omavalvonnalla pyritään kannustamaan kiinteistön käyttäjiä omatoimiseen turvallisuustason parantamiseen sekä turvallisuuden tarkkailuun.

Asuinrakennusten omavalvonta on aloitettu alkuvuodesta ja vapaa-ajan rakennusten omavalvonta aloitetaan myöhemmin keväällä. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten tarkastusväli on kymmenen vuotta, joten kaikille ei lähetetä omavalvontakirjettä. Kunnat on jaettu maantieteellisesti kymmeneen eri alueeseen, joista yhden alueen pienkiinteistöjen omistajillelähetetään omavalvontakirjeet vuosittain.

Omavalvontakirje pitää sisällään saatteen, tarkastusohjeet, pientalon omatarkastuslomakkeen, paloturvallisuusoppaan, kodin turvaoppaan, nuohoojien yhteystiedot ja palautuskirjekuoren. Mikäli saat pelastuslaitokselta omavalvontakirjeen, toimi seuraavasti:

  1. Tutustu kirjeen sisältöön (paloturvallisuusopas ja kodin turvaopas)
  2. Tee palotarkastus ja täytä tarkastuslomake
  3. Lähetä allekirjoitettu ja päivätty tarkastuslomake palautuskirjekuoressa

Mikäli kiinteistön omistaja on vaihtunut ja kirje on lähetetty väärällä nimellä tai olet saanut kirjeen ja et omista enää kyseistä kiinteistöä, pyydämme ilmoittamaan siitä oman kuntasi paloasemalle. Helpoiten tiedon saat lähetettyä omavalvonnan tarkastuslomakkeella ja palautuskirjekuorella.

Tilastollisesti tapaturmia sattuu kotona Suomessa yli 300 000 vuodessa sekä joka kolmas tapaturma sattuu kotona. Kirjeen mukana tulevan kodin turvaoppaan tarkoituksena on herättää kodin turvallisuuteen ja pyrkiä ennaltaehkäisemään kotitapaturmia.

12.2.2018

TULVA- JA PATO-ONNETTOMUUSHARJOITUS KIEHIMÄ18

Kainuussa järjestetään helmi–maaliskuun aikana tulva- ja pato-onnettomuusharjoitus KIEHIMÄ18. Harjoituksessa Kainuuseen kuvitellaan poikkeuksellisen suuri tulva ja samanaikaisesti vesistön voimalaitospadoilla ilmeneviä häiriötilanteita ja mahdollisesti myös onnettomuus.

Harjoitus toteutetaan kartta- ja johtamisharjoituksena, eikä se näy toimintana ulospäin kansalaisille. Harjoituksen tavoitteena on muun muassa lisätä tietoa vesistöistä ja niiden käyttäytymisestä, harjaannuttaa eri toimijoiden yhteistoimintaa sekä selkeyttää rooleja ja vastuita tulva- ja pato-onnettomuustilanteessa. Tavoitteena on myös valmistaa eri toimijatahoja tunnistamaan, ennakoimaan ja pohtimaan etukäteen tulvan tai pato-onnettomuuden aiheuttamia erityispiirteitä sekä niiden hallinta- ja torjuntatoimenpiteitä. 

Harjoituksen pääjärjestäjä on Kainuun pelastuslaitos ja suunnittelussa ovat mukana Fortum Power and Heat Oy sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Harjoitukseen osallistuu kuntia, voimayhtiöitä, Kajaanin Vesi-liikelaitos, Kainuun pelastuslaitos sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up