Risujen polttoilmoitus

Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu. Merkittävyyttä voidaan arvioida myös siten, että nuotion kokoinen on pieni, mutta juhannuskokon kokoinen on jo merkittävä.

 

Mistä ilmoitan ja mitä saan polttaa?
Pienistä risunpoltoista ei tarvitse ilmoittaa pelastuslaitokselle. (Nuotion kokoinen risunpoltto)

 

  • Jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty.

 

  • Pääsääntöisesti polttaminen on kielletty taajama-alueilla. Mikäli on pakottava tarve taajama-alueella polttamiseen, tulee siihen hakea lupa kunnan ympäristöviranomaiselta. Polttamista voi rajoittaa polttopaikkakunnan ympäristösuojelumääräykset. Tarvittaessa määräykset voi selvittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta.                          

Tulenteossa on huomioitava muutamia tärkeitä asioita:

  • Sytyttäjä on aina vastuussa seurauksista.
  • Avotulta ei saa sytyttää toisen maalle ilman lupaa.
  • Avotulta ei saa sytyttää ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana tai pelastusviranomaisen erikseen kieltämänä.
  • Polttamisesta ei saa aiheutua savuhaittoja naapureille eikä tulipalon vaaraa.
  • Polttamista varten tulee varata riittävästi alkusammutuskalustoa ja henkilöstöä.
  • Polttamisen on tapahduttava pienissä erissä valoisan aikana.
  • Polttamisen jälkeen on paloalue kasteltava ja huolehdittava riittävästä jälkivartioinnista.

 

Sähköisellä risujen polttolomakkeella ei voi tehdä kulotusilmoitusta. Ilmoittaminen ei estä pelastuslaitoksen paikalle tulemista tai yhteydenottamista tilanteen tarkistamiseksi.

                           

Täytäthän huolellisesti kaikki lomakkeen tiedot.

Ilmoittajan tiedot:

Polttopaikan tiedot:

Poltto alkaa ja poltto päättyy: pvm ja kellonaika

pp.kk.vvvv