Hankkeet

Kainuun pelastuslaitos osallistuu erilaisiin turvallisuuden kehittämishankkeisiin. Hankkeet ovat yksi keino kehittää pelastusalaa kokonaisuutena sekä erityisesti Kainuun pelastuslaitoksen toimintaa.