FASTER

FASTER – First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response

Parempaa työturvallisuutta ja tilannekuvaa onnettomuustilanteessa nykyaikaisilla välineillä

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Kajaanin kaupunki ovat osa Horisontti 2020 – hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota Euroopasta sekä yksi organisaatio Japanista.

 

Projektin tavoitteena on tehostaa pelastustoimintaa onnettomuustilanteessa. Kokonaisuudessaan kyseessä on 6,9 miljoonan euron suuruinen hanke, josta KAMKin ja Kajaanin kaupungin osuus on noin 500 000 euroa. Suomen osalta projektin toteuttajina ovat KAMK, Kajaanin kaupunki sekä Kainuun pelastuslaitos. Kainuun pelastuslaitoksen rooli on testata ja antaa palautetta projektin aikana toteutettavista laitteista ja välineistä sekä järjestää käytännön pilotti Kajaanissa.

 

Hankeaika on 36 kuukautta. Hanke alkoi toukokuussa 2019.

 

FASTER-projektin nettisivut (englanniksi)

 

Lisätietoja
Jaakko Schroderus
palomestari
044 7100 168