Ilotulitteet

Ilotulitus muulloin kuin 31.12. klo 18:00 – 1.1. klo 02:00 ei ole sallittua.

Innokkaimpien ilotulittajien juhla-aikaa on vuodenvaihde. Juhla jää kuitenkin lyhyeksi, sillä ilotulitteiden käyttö on sallittua vain 31.12. klo 18:00 ja 1.1. klo 02:00 välisenä aikana eli uudenvuodenyönä.

 

Poikkeuksiakin on, mikäli haluat ampua ilotulitteita muuna kuin edellä mainittuna aikana, on siitä tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksesta kirjallisen päätöksen, johon sisältyy ilotulitusta koskevia turvallisuusohjeita ja usein myös joitain rajoituksia. Ilotulitus voidaan myös kieltää, jos siitä paikka ja/tai ajankohta huomioiden voi aiheutua vaaraa.

 

Ilotulituslupa myönnetään yleensä erilaisia yksityisiä juhlatilaisuuksia varten, jos ilotulituspaikka ja sääolosuhteet ovat sellaiset, että ilotulitus voidaan suorittaa turvallisesti. Ilmoitus on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen suunniteltua ilotulituksen ajankohtaa. Täytä ilmoitus omalta osaltasi ja lähetä se pelastusviranomaiselle päätöstä varten. Ilmoituksessa on valmiiksi yleisimmät rajoitukset ilotulitteiden käytölle. Ilotulitteiden käyttöä koskevan ilmoituksen voit tehdä tästä.

 

Käytettävien ilotulitteiden on oltava yleiseen kuluttajakäyttöön hyväksyttyjä. Punaiset hätäraketit ovat hätätilanteita varten, eikä niitä ei saa käyttää kuin välittömässä hätätilanteessa.

 

Kun ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös, johon on lupa haettava poliisilta.

 

Ilotulitteiden myyjät

 

Yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden varastoinnista (käytännössä myös myynnistä) kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään kuukausi ennen varastoinnin aloittamista (“Kemikaaliturvallisuuslaki” 3.6.2005/390 § 63). Ilmoituksen saatuaan pelastusviranomainen tekee asiasta päätöksen, jossa varastoinnille ja myynnille voidaan asettaa tarpeelliseksi katsottavia ehtoja/rajoituksia. Ilmoitus on uusittava vuosittain.

 

Ilmoitusvelvollisuus koskee myymälöissä olevia ilotulitteiden varastointikohteita. Ilmoitukset lähetetään Kainuun pelastuslaitos, Opintie 1, 87100 Kajaani tai sähköpostitse pelastuslaitos@kaipe.fi . Ilotulitteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastukset suoritetaan myyntikaudella joulun välipäivinä 27.-31.12.

 

Ilotulitteiden valmistusta, maahantuontia, varastointia, myyntiä ja käyttöä koskevat säädökset ja ohjeet on koostettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) oppaaseen, jonka löydät tästä. Oppaassa on huomioitu, mm. viimeisimmät räjähdeasetuksen muutokset. (räjähdeasetuksen 473/1993 muutosasetus 544/2012)

 

Pelastuslaitoksen ohjeen ilotulitteiden myyjille löydät tästä.

 

Ilmoituslomakkeen ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydestä löydät tästä.

 

Ilotulitteiden myyjille laaditun omavalvontalomakkeen löydät tästä.

 

Ilotulitemyynnin vastaavan hoitajan suostumuslomakkeen löydät tästä.