Kirjaudu
Loading…

NUOHOUS

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.

Pelastuslain 13 §:n mukaan on rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:
1) tulisijat ja savuhormit on nuohottu 59 §:n mukaisella tavalla;
2) ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa;
3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:
1) tulisijoista ja savuhormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankohdasta ja määrävälistä;
2) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä puhdistuksen ajankohdasta, määrävälistä ja puhdistustyön sisällöstä.

Kainuun pelastustoimen alueella nuohoustoimintaa hoidetaan piirinuohousjärjestelmällä, jossa pelastustoimen alue on jaettu yhdeksään nuohouspiiriin (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala) ja nuohouspiirien rajoina toimivat kuntarajat.

Nuohoustoiminnasta perittävistä taksoista päättää Kajaanin kaupungin pelastuslautakunta.
Nuohousyksikön hinta on 1.2.2017 Kajaanissa 0,734€ (alv 0 %), Hyrynsalmella, Kuhmossa, Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä, Sotkamossa, Suomussalmella ja Vaalassa 0,765 € (alv 0 %). Piirinuohoojat ovat oikeutettuja korottamaan nuohoustaksan loppusummaa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveroprosentin verran.

Nuohoojan tehtäviin kuuluu varsinaisen nuohoustyön lisäksi tulisijojen ja hormien kunnon tarkastus.

Nuohouksen hyväksytyt yksikkömäärät 1.3.2011

Nuohoustyöohjeet


Nuohoojien yhteystiedot

NUOHOUSPIIRI
 

YRITYKSEN NIMI

NUOHOOJAT

OSOITE

PUHELIN

KAJAANI
VUOLIJOKI
VAALA

Kajaanin Nuohous Oy

Kai Tähtinen

Vesimiehenkatu 1 C 19
87250 Kajaani

0400-748 927

  

Joonas Nuorala

 

040-5211 471

  

  

Heikki Pääkkönen

 

0400-237 611

 

    

Antti Moilanen

044-0654 983

   

  

Pekka Moilanen

040-5618 035

SUOMUSSALMI   

Tmi Matti Niskanen

Matti Niskanen

Säröspinontie 17
89600 S-Salmi

040-7575 078

 

Heikki Seppänen 

0400-860 716

Terry Luukkonen

044-0518 608

PUOLANKA

Tmi Tomi Autio

Tomi Autio

Pudasjärventie 144
89200 Puolanka

041-3633 181

RISTIJÄRVI/ PALTAMO  

Nuohousliike Oikarinen

Paavo Oikarinen

Aholantie 1 A 7
88400 Ristijärvi

0400-154 522

HYRYNSALMI  

Tmi Mikko Kaartinen

Mikko Kaartinen 

 044-2196024

SOTKAMO
KUHMO

Nuohouspalvelu
Ari Laukkanen Ky/
Hormitohtor

Ari Laukkanen

Torikatu 1
88600 Sotkamo 

0400-275 129

 

 

Antti Suorsa 

044-0995 266

 

 

Ilkka Hakkarainen 

040-5716 084

Juha Härkönen 

040-7728 947

Tommi Korhonen 

040-7728 946

Jere Laukkanen

040-7728 946

 

Sami Roivainen 

040-7250 793

Jani Brotkin 

040-5595 326

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up