Päätöksenteko

Pelastuslaitoksen päätöksenteossa noudatetaan Kajaanin kaupungin hallintosääntöä sekä Kainuun pelastuslautakunnan johtosääntöä. Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen toiminnasta pelastuslautakunnalle.  Pelastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia ja valvoa pelastuslaitosta koskevien ohjeiden, määräysten ja sopimusten noudattamista.

 

Pelastuslautakunnan pöytäkirjat on luettavissa täältä

 

Pelastusjohtajan viranhaltijapäätökset on luettavissa täältä

 

Pelastuspäällikön viranhaltijapäätökset on luettavissa täältä