Pelastustoiminta

Pelastustoiminta

Ihmisen oma toiminta on vaikuttavin tekijä onnettomuuksien ehkäisyssä ja alkutoimenpiteissä huolimatta teknisesti korkeatasoisesta rakentamisesta ja turvallisuusvälineistä. Jokaisen yksilön on mahdollista tehdä osaamistasonsa mukaisesti onnettomuustilanteessa ensiarvio tapahtumasta, tehdä hätäilmoitus numeroon 112 ja aloittaa ensitoimenpiteet, joilla onnettomuuden vahinkoja voidaan rajoittaa jo tapahtuman alkuvaiheessa. Sen jälkeen lähellä ihmistä olevien paloasemien henkilöstö auttaa torjumaan onnettomuuksien vahinkoja nopeasti ja tehokkaasti.

 

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa paloasemien henkilöstön suorittamia kiireellisiä pelastustehtäviä
• ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi
• vahinkojen rajoittamiseksi
• seurausten lieventämiseksi

 

Tällaisia onnettomuuksia ovat esimerkiksi:
• liikenneonnettomuudet
• muut onnettomuudet
• tulipalot
• äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen lääkinnällinen pelastustoiminta
• vahinkojen torjunta
• vesipelastustehtävät
Hätäkeskus lähettää aina riittävästi resursseja, hälytysohjeiden mukaisesti.

 

Ensivaste
Ensivaste kuuluu porrastettuun ensihoitojärjestelmään ja sillä tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun ja arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin. EVY(ensivasteyksikkö) ei koskaan kuljeta potilasta muuta kuin poikkeustapauksissa.