Tiedote 3 Maastopalo Leväsenjoki Kajaani

Päivämäärä

27.06.2020

klo 16:00


Tekstikenttä: Paloalue on paikannettu kulolentokoneen toimesta ja palopaikka sijaistee Leväsenjärven rannalla. Paloalue sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydellä lähimmältä tieltä. Paloalueen laajuus noin 1 hehtaari. Paloalueen sammutustoimenpiteet ovat käynnissä maayksiköiden sekä rajavartiolaitoksen helikopterin toimesta. Palon sammutustoiminta etene asiaan kuluvalla tavalla. Palon sammutustoimenpiteiden arvioidaan jatkuvan ainakin iltaa saakka. Kainuun pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran klo.18:00

Henkilövahingot:

Tiedotteen antaja ja lisätietojen antaja: Kainuun pelastuslaitoksen päällystöpäivystäjä Marko Tikkanen puh.044- 7100 192