Yrityksille

Tilapäismajoitus:

OHJE Tilapäismajoitus

Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma

TURVAOHJE Tilapäismajoitus

 

Valvonta:

Ohje palotarkastukseen osallistuville henkilöille

 

Paloilmoitinlaitteet:

Ohje erheellisen palohälytyksen välttämiseksi

Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten välttämiseksi

Yhteyshenkilölista Erhe asioissa 

 

Kemikaalit:

OHJE Kemikaalien ja nestekaasun säilytys

Kemikaali-ilmoituslomake

Taulukko ilmoitusvelvollisuuden selvittämiseksi

Ohje kemikaali-ilmoituksen täyttämiseen

 

Ilotulitteet:

Kausiluontoinen myynti ja varastointi kts kemikaalivalvonta.

Ilmoitus pelastusviranomaiselle ilotulitteiden ja vaarallisuusluokkaan 1.3 ja 1.4 kuuluvien pyroteknisten välineiden käytöstä muulloin kun joulukuun 31. päivän kello 18.00:n ja tammikuun 1. päivän kello 02.00:n välisenä aikana. Palautathan lomakkeen täytettynä viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen haluttua ilotulitteiden käytön ajankohtaa. Sekä myönteinen että kielteinen päätös on maksullinen (50€)

Ilmoituslomake löytyy kohdasta, Tilaisuuksien järjestäjille.

 

Ohjeita ilotulitteiden myynnistä ja varastoinnista

 

Ilmoituslomakkeen ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydestä löydät tästä.

 

Ilotulitteiden myyjille laaditun omavalvontalomakkeen löydät tästä.

 

Ilotulitemyynnin vastaavan hoitajan suostumuslomakkeen löydät tästä.