Koulutuspyyntölomake

KAJAANIN KAUPUNKI
KAINUUN PELASTUSLAITOS

KOULUTUSPYYNTÖ
Turvallisuusviestintä

PALAUTA LOMAKE TÄYTETTYNÄ VIIMEISTÄÄN 2 (KAKSI) VIIKKOA ENNEN HALUTTUA
KOULUTUS- TAI VALISTUSTAPAHTUMAN AJANKOHTAA
KIRJEPOSTILLA: Kainuun pelastuslaitos, Opintie 1, 87100 Kajaani
SÄHKÖPOSTILLA: pelastuslaitos@kaipe.fi

Kohde

Tilaisuuden
järjestämispaikka

Kohderyhmä

Toivottu koulutus

Aiempi palo- ja
turvallisuuskoulutus

Tilaaja tai koulutettavien
yhteyshenkilö

Laskutus

Henkilötiedot

Kainuun pelastuslaitos säilyttää
koulutuspyyntöön kirjatut
henkilötiedot (nimi ja
puhelinnumero) koulutuksen
järjestelyjä varten. Tietoja
säilytetään yhden (1) vuoden
verran kirjaamispäivästä.

Kainuun pelastuslaitos käsittelee henkilötietoja koulutustilausten yhteydessä. Käsittely
perustuu henkilön suostumukseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja
tietosuojaselosteet löytyy osoitteesta www.kajaani.fi/tietosuoja.

Maksullisuus

Kainuun pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutus on lähtökohtaisesti maksutonta. Kun
pelastuslaitoksen pitämä koulutus liittyy johonkin maksulliseen kurssiin on koulutus
maksullista. Koulutuksesta peritään Kainuun pelastuslaitoksen vuokraus- ja
palveluhinnaston mukainen maksu käytetyn ajan mukaisesti.